Menu

TTG Wagenparkbeheer

Wagenpark

Als partner willen onze relaties ontzorgen. Truck & Trailer Groep Wagenparkbeheer voorziet hierin. Met het wagenparkbeheer geniet u veel voordelen. Welke voordelen voor u het zwaarste wegen, hang af van uw wagenpark, het gebruik en de wijze waarop het beheer nu georganiseerd is. Feit is dat het wagen-parkbeheer van Truck & Trailer Groep u veel geld bespaart. De trailers die worden aangeschaft bij Truck & Trailer Groep Nederland, worden automatisch één jaar lang, kosteloos, opgenomen in het wagenparkbeheer-systeem van TTGN. U kunt uw gehele vloot trucks en trailers onderbrengen bij TTGN Wagenparkbeheer. Ook als u al een reparatie- en onderhoudscontract heeft bij uw dealer.

Reparatie en onderhoud:

 • transparante onderhoudstarieven en flatrate tijden
 • prijsopgaven en facturen worden onderzocht op norm-uren, milieukosten en klein materiaal
 • gehele garantie afwikkeling truck en trailer
 • voorkomen onnodige stilstand en vastlegging voor eventuele claims

Onderhoudscontracten met uw leveranciers:

 • bewaking van uw contracten op prijs, kilometers en looptijd
 • voertuigcontrole: periodiek worden de voertuigen gecontroleerd op vloeistoffen, banden, kleine schades en andere slijtagedelen, zoals bijvoorbeeld remmen. Met deze gegevens maken wij een plan voor reparatie en onderhoud en zorgen wij ervoor dat uw voertuigen altijd optimaal inzetbaar zijn en veilig de weg op gaan. Hierdoor is er minder uitval van voertuigen en heeft u lagere kosten op slijtagedelen en banden.

Kilometerregistratie

 • bewaken van de afspraken met lease- en onderhouds-contracten met als resultaat minimalisering van afrekening meer kilometers

Bewaking onderhoudsintervallen

 • door een goede bewaking kunt u minimaal één onderhoudsbeurt besparen op de looptijd van uw voertuig.

Periodieke keuringen

 • periodieke keuringen, zoals APK, LPK, CFK maar ook tachograaf-keuringen, worden bijgehouden en economisch gepland tijdens onderhoudsbeurten. In alle gevallen wordt u tijdig geïnformeerd wanneer er een keuring noodzakelijk is.

Personeelskosten
Bij grote parken met bedrijfswagens is er 1 FTE per 40 à 50 eenheden werkzaam. Bij kleinere parken worden de taken van wagenparkbeheerder vaak overgenomen door bijvoorbeeld
de transportplanner. In die situatie moet u zich afvragen of deze persoon de juiste kennis heeft of genoeg tijd om het beheer goed en efficiënt te doen. Laat staan dat deze medewerker
24 uur per dag bereikbaar is, wat noodzakelijk is als uw wagens ook buiten kantooruren actief zijn. TTGN neemt desgewenst de gehele administratie van uw wagenpark over. Uw facturen worden gecontroleerd op juistheid en betaald aan alle leveranciers, TTGN stuurt periodiek één verzamelfactuur.

Managen van verzekeringen, schadeverloop en verhaalrecht

 • complete afhandeling schades
 • controle schadebedrag dat door tegenpartij is opgegeven
 • bij verhaalschade, veroorzaakt door tegenpartij, worden de kosten van de stilstand van het voertuig, vervangend vervoer en het schadebedrag door TTGN geclaimd
 • registratie schades per voertuig: afhankelijk van de schade kan ervoor gekozen worden om meerdere schades te laten herstellen op een later moment. Dit scheelt veel stilstand.
 • registratie zorgt voor preventie: daardoor wordt inzichtelijk of er chauffeurs zijn, die niet geheel aan de norm voldoen

Koppeling Europese pechservice

 • Bij TTGN kunt u gebruikmaken van onze Europese pechservice. Is uw voertuig opgenomen in het TTGN wagenparkbeheer-systeem, dan zullen wij ook de gehele administratieve afhandeling voor u regelen.

Wilt u nader kennismaken, neem dan contact op met
onze Area Sales Manager.